dimarts, 29 d’octubre de 2013

UNA VIA PER TENIR MÉS PRESÈNCIA A L’AJUNTAMENT

UNA VIA PER TENIR MÉS PRESÈNCIA A L’AJUNTAMENT

PER AJUDAR A RESOLDRE ELS PROBLEMES DEL BARRI DE LA MÓRA-TAMARIT.

Benvolguts veïns,

A La Móra-Tamarit tenim problemes i mancances, tothom ho sap, però l’Ajuntament, que també ho sap, no ens fa prou cas, i és que els 11 Km que ens separen del centre de la ciutat, són un gran obstacle fins i tot per als nostres governants, que mai han fet gran cosa per solucionar aquest problema. Per tant, ja que ells no venen cap a nosaltres, nosaltres hem d'anar cap a ells.

PREGUNTA: COM PODEM INFLUIR A LES DECISIONS MUNICIPALS I A LES INVERSIONS

A FER AL NOSTRE BARRI?

RESPOSTA: TENINT PRESÈNCIA INSTITUCIONAL DINTRE DEL ​​AJUNTAMENT.

Per aconseguir-ho, l’Assemblea General de l’Associació de Veïns va aprovar el proppassat dia 25 d’agost, demanar l’Ajuntament de Tarragona la immediata constitució d’un ÒRGAN TERRITORIAL DE GESTIÓ DESCONCENTRADA, en els termes definits per la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya, al seu Article 65, com a NUCLI SEPARAT DE POBLACIÓ.

L'Òrgan Territorial de Gestió Desconcentrada com a NUCLI SEPARAT DE POBLACIÓ és molt més potent políticament parlant que la nostra associació de veïns; es constituiria a part de l'Associació i tindria una relació directa amb l'Ajuntament, ja que és un òrgan del mateix Ajuntament, amb el qual aconseguiríem tenir un peu dins. Estaria compost per unes 10 persones que votin al nostre barri a les eleccions municipals. I no tindria un cost econòmic per a nosaltres.

QUE DISPOSA LA LLEI MUNICIPAL CATALANA A L’ART. 65.1?

La Llei disposa a l’art. 65.1, que “La constitució és obligatòria quan la majoria dels veïns interessats ho demani”.

QUÈ CALDRIA FER?

Reunir les firmes necessàries dels veïns censats a La Mora-Tamarit.

l’Associació de Veïns de La Móra-Tamarit demanarà la creació de l’Òrgan si podem aconseguir més del 50% de les signatures dels veïns censats a La Móra-Tamarit.

Aquesta recollida de signatures es farà aviat, per tal d'aconseguir un nombre el més important possible.

Per cobrir aquesta tasca en el mínim temps possible, necessitem la col·laboració de tots. Per aquest motiu, agrairíem la col·laboració d'aquells que puguin dedicar una mica del seu temps a aquesta tasca. Als que estiguin disposats a col·laborar, els preguem que responguin a aquest Correu electrònic anunciant la seva possible disponibilitat.

QUIN TERRITORI COBREIX AQUEST NUCLI SEPARAT DE POBLACIÓ?

Partint del nucli històric de TAMARIT, creat al segle XI, entren dintre d’aquest àmbit de LA MÓRA, TAMARIT i FERRAN. D'altra banda, cal tenir clar que només poden votar els habitants censats inclosos a les llistes corresponents a les eleccions municipals, a les dues taules B i C, secció 016, districte 07, de Tarragona, instal·lades al local de l'Associació de veïns de La Móra-Tamarit.

NOTA: S'adjunta document per poder signar i deixar a la bústia de l'Associació.
 
Descarrega aquí el document 

NOMÉS HAN DE SIGNAR ELS EMPADRONATS A LA MÓRA-TAMARIT.

Cap comentari: